Analyses

Iedere situatie is anders

Analyses

Aromatische en alifatische koolwaterstoffen 

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  

Chloorfenolen   

Alkylfenolen 

Organochloor pesticiden    

N-methyl carbamaten   

N-P bestrijdingsmiddelen   

PCB’s 

Polaire bestrijdingsmiddelen  

PAK’s 

Chloorfenoxycarbonzuren  

Fosfonzure herbiciden 

Fenylureum herbiciden   

Dinitrofenolen   

Aromatische amines 

Methaan 

Minerale olie  

EOCl 

Brandvertragers 

Ftalaten 

Adsorbeerbare organohal. verbindingen (AOX) 

Aluminium 

Arseen 

Antimoon 

Barium 

Borium 

Cadmium 

Calcium 

Chroom 

Cobalt 

IJzer 

Kalium 

Koper 

Kwik 

Lood 

Magnesium 

Mangaan 

Natrium 

Nikkel 

Seleen 

Silicium 

Zink 

Zilver 

 

(*Andere metalen op aanvraag) 

Legionella  

Legionella DNA-analyse 

(snelle analyse) 

Koloniegetal 22 ᵒC 

Koloniegetal 37 ᵒC 

Bacterien van de coligroep 37 ᵒC 

E-coli 

Enterococcen 

Aeromonas 37 ᵒC 

Pseudomonas 

Clostridia Perfringens 

ATP  

Bacteriofagen 

Sulfiet reducerende Clostridia 

α (alfa) radio activiteit  DOC/TOC  Temperatuur 
Ammonium  Elektrisch geleidend vermogen  Totale hardheid  
β (beta) radio activiteit  Fosfaat – ortho  Tritium 
Bromide  Fosfaat-totaal  Troebelheid 
Bromaat  Geur    UV extinctie 
BZV  Smaak   Waterstofcarbonaat 
Carbonaat  Indamprest  Zuurgraad 
Chloride  Kjeldahl-stikstof  Zuurstof 
Chloraat  Kleur  Zwevende stof   
Chloriet  Koolstofdioxide  Indamprest  
Cyanide totaal  Nitraat  Fluoride 
CZV  Nitriet  Sulfaat